دستگاه فر پخت نان فانتزی

دستگاه فر پخت نان فانتزی از دیگر محصولات ما در گروه تولیدی صنعتی کهن فر کاوه سازنده انواع دستگاه فر گردان می باشد. فر پخت نان فانتزی ما قادر به پخت نان های حجیم و نیمه حجیم می باشد وکلیه دستگاه های فر گردان بسته به نیاز مشتریان و سفارش دهندگان در سایزهای متنوع برای واحد های تولیدی و شرکت های بزرگ تا واحدهای تولیدی کوچک تولید می گردند.

دستگاه فر پخت نان فانتزی

دستگاه فر پخت نان فانتزی از دیگر محصولات ما در گروه تولیدی صنعتی کهن فر کاوه سازنده انواع دستگاه فر گردان می باشد. فر پخت نان فانتزی ما قادر به پخت نان های حجیم و نیمه حجیم می باشد وکلیه دستگاه های فر گردان بسته به نیاز مشتریان و سفارش دهندگان در سایزهای متنوع برای واحد های تولیدی و شرکت های بزرگ تا واحدهای تولیدی کوچک تولید می گردند.

Showing all 8 results